ضد آفتاب

آفتاب و ضد آفتاب

اشعه آفتاب در ایجاد سرطان پوست، چروک و پیری پوست
وهمچنین لک و تیرگی صورت دخالت دارد . جهت جلوگیری و کاهش اثرات مضر اشعه آفتاب
روی پوست می باید علاوه بر استفاده ازکرمهای ضدآفتاب ، به محافظت فیزیکی ازآفتاب
نیزتوجه کنیم . برای محا فظت فیزیکی پوست ازنورمضراشعه آفتاب ، استفاده از کلاه و
لباس و عینک آفتابی  مناسب  ضروری است .

انتخاب کلاه : یک کلاه با لبه ای بین  7 تا 10 سا نتیمتر ایده آل است .

اننخاب لباس مناسب ضدآفتاب : استفاده از لباسهای پوشیده برای محافظت پوست بدن از
آفتاب ضروری است . هر لباسی پوست بدن را در مقا بل آفتاب محافظت نمی کند . میزان
کلفتی و نازکی لباس مهم نیست ، بلکه نوع بافت لباس مهم است . هر چه تراکم بافت
لباس بیشتر باشد آن لباس محافظت بیشتری در مقابل آفتاب ایجاد می کند . به این
منظورشما میتوانید لباس را بطور مستقیم جلوی نور خورشید بگیرید ، اگر نور از لابلای
بافت آن یا درز آن دیده نشد یعنی این لباس یک  لباس ایده ال برای محافظت پوست بدن از نور است .

عینک آفتابی : استفا ده از عینکهای آفتابی با قا بلیت فیلتر کردن
اشعه UV یا اشعه ماوراء بنفش مفید است .
البته نقش سایه بان یا کلاه مهمتر از عینک آفتابی است .

استفاده از کرمهای ضد آفتاب : قبل از توضیح در مورد کرمهای ضد آفتاب لازم است بدانیم
بخش مضراشعه آفتاب اشعه UV
یا اشعه ماوراء بنفش نام دارد . اشعه UV خود به دو بخش UVB ( طول موج 290—320
نانومتر ) و UVA
( طول موج 320—400 نانو متر ) تقسیم می شود . ضد آفتابی ایده ال است که بتواند هر
دو بخش اشعه UV
را پوشش دهد و فیلتر کند . موادی که درون کرمهای ضدآفتاب موجود دربازار وجود دارد ،
یا فیلتر UVB
یا فیلتر UVA هستند . برخی مواد
درون کرم ضدآفتاب  قابلیت فیلترکردن هردو بخش
اشعه ماوراء بنفش را دارند . مواد ضدآفتاب فیزیکی قادر به فیلتر کردن هر دو بخش UV می باشند . 50% از انرژی خورشید
که به سطح زمین میرسد بشکل اشعه مادون قرمز یا همان اشعه گرمایی است ،  40% از انرژی خورشید در سطح زمین
بشکل نور مرئی است  و فقط  10%  از
انرژی نور خورشید در سطح زمین بشکل اشعه ماورا بنفش می باشد . اما همین 10%
مخربترین و مضرترین بخش اشعه خورشید می باشد  . البته همین بخش مضر اثرات مفیدی نیز دارد .
مثلا تشکیل و درست شدن ویتامین D
در پوست بدنبال مواجهه با آفتاب بر اثر بخش UVB اشعه آفتاب ایجاد می شود . از
10% انرژی خورشید که بشکل اشعه ماورا بنفش به زمین می رسد . 5/9 %  آن بخش UVA و فقط نیم در صد آن بخشUVB می باشد . یعنی عامل اصلی آفتاب
سوختگی و قرمزی پوست فقط نیم درصد از اشعه خورشید است که به زمین می رسد . توجه
داشته باشید بخش UVB
اشعه آفتاب ازشیشه های معمولی نمی گذرد . لذا بالا بودن شیشه های اتومبیل حداقل
ازآفتاب سوختگی و قرمزی جلوگیری می کند . میزان اشعه UVA و UVB در طول روز یکسان نیست .مقدار
اشعه UVB از ده صبح تا چهار بعدازظهر
بیشتر است . وحداکثر اشعه UVB
هنگام ظهر است . لذا دوری از آفتاب بخصوص در این ساعات ازاهمیت بیشتری برخورداراست
. مقدار اشعه UVA
تقریبا درطول روز ثابت است

اشعه UVB : عامل اصلی آفتاب سوختگی وقرمز شدن پوست درمقابل آفتاب
است . ودر طولانی مدت عامل کمک کننده به ایجاد سرطان پوست و عامل اصلی تیرگی ، لک
، وبرنزه شدن پوست می باشد.

اشعهUVA  : به قسمتهای عمیقتر پوست نفوذ می کند ( در مقایسه با UVB ) وعامل اصلی پیری و چروک پوست
است . همچنین درتیره و برنزه شدن پوست نیز نقش دارد . بخش UVA 
اشعه ماورای بنفش نور
آفتاب باعث سرکوبی سیستم ایمنی پوست می شود . بنا بر این نقش مهمی در ایجاد و
پیشرفت سرطانهای بدخیم  پوست  دارد .

بنابراین یک کرم ضد آفتاب خوب باید قابلیت فیلتر کردن
هر دو بخش مضر UV
راداشته باشد .

Sun Protection Factor یا همان  SPF
که معمولا برای ضد آفتابها درج می شود بیانگر قدرت کرم ضد آفتاب در جلو گیری از
بروز قرمزی و سوختگی ناشی از آفتاب است . این عدد از تقسیم مدت زمان لازم برای
ایجاد قرمزی با کرم ضد آفتاب در مواجهه آفتاب 
بر مدت زمان لازم برای ایجاد قرمزی بدون کرم ضد آفتاب در مواجهه با آفتاب
بوجود می آید .  یعنی اگر شما بدنبال 1 دقیقه
مواجهه با آفتاب قرمز می شوید با یک ضد آفتاب  SPF
10 ، ده بار دیرتر یا 10 دقیقه بعد دچار قرمزی خواهید شد .

 عدد SPF فقط بیانگر میزان قابلیت محافظت

کرم ضد آفتاب در مقابل بخش UVB آفتاب می باشد .
همانطور که قبلا گفته شد بخش UVA
اشعه آفتاب نیز اهمیت بسیارزیادی دارد . باید توجه کرد حتما کرم ضد آفتابی که
انتخاب می کنید بهمان میزان SPF
در مقابل UVA
نیز ایجاد محا فظت کند . محاسبه این عدد SPF بر مبنای فرض استفاده از دو میلی گرم کرم ضد
آفتاب در هر سانتی مترمربع پوست می با شد . بعنوان یک نکته علمی می توان گفت باید
به میزان 5/2 بند انگشت ( شکل شماره چهار )  از کرم ضدآفتاب برای پوشاندن صورت وگردن استفاده
شود .

با توجه به تفاسیر بالا استفاده از کرمها ضد آفتاب با SPF با لاتر می تواند راه حل مناسبی
برای جبران استفاده از مقدار کمتراز مقدار ایده ال آن باشد

ضدآفتابهای فیزیکی بهترند یا
ضدآفتابهای شیمایی ؟
برخی
مواد ضدآفتاب فقط نوررا بطورفیزیکی منعکس می کنند ( مثل زینک اکسید و یا تیتانیوم
دی اکسید ) . برخی مواد ضدآفتاب نوررا جذب و با یک طول موج بالاتر ساطع می کنند  ( معمولا بشکل IR ) بنابراین یک گرمای جزیی
ایجاد می کنند که قابل حس نیست معمولا یک کرم ضدآفتاب از ترکیب مواد مختلف ضدآفتاب
درست می شود . هرکدام از مواد اصلی ضد آفتاب مزایا وعیوبی دارند .کرم ضدآفتابی
ایده ال است که از ترکیب مواد مختلف فیزیکی و شیمیایی باشد . کرمهای ضدآفتاب
فیزیکی را باید به اندازه ای بمالیم که رنگ آنها کاملا درسطح پوست معلوم باشد اگر
کم بمالیم فایده ندارند . البته اگر فردی زمینه الرژی وحساسیت دارد ، بهتراست از
ضدآفتابهای فیزیکی استفاده کند .

آیا مصرف ضدآفتاب منجر به کمبود
ویتامین
D می شود ؟ ویتامین D
در بدن بدنبال تابش اشعه آفتاب به پوست تولید می شود . اگر چه 95% ویتامین D بدن بدنبال تابش اشعه خورشید به
پوست تولید می شود . ولی با مصرف کرم ضد آفتاب دچارکمبود ویتامین D نخواهید شد . زیرا فقط مواجهه
پشت دستها دو تا سه بار در هفته هر بار به مدت نیم ساعت برای تولید ویتامین D بدن کافی است . همچنین یکی دیگر
از منابع ویتامین D در بدن انواع خوراکیها می باشند .
اگر شما بطور کامل و100% از کرم ضد آفتاب استفاده می کنید وضد آفتاب را به تمامی
نواحی که در معرض نورهستند از جمله پشت دستها می مالید لازم است به منابع خوراکی
ویتامین D توجه داشته با شید .

نحوه استفاده از کرم ضد آفتاب  : کرم ضد آفتاب باید نیم ساعت قبل از مواجهه با آفتاب به نواحی درمعرض
نورمالیده شود . اندازه استفاده از کرم ضد آفتاب نصف بند انگشت از کرم به ازای هر
کف دست از سطح پوست می باشد . کرم ضد آفتاب هر دو ساعت باید تکرار شود ( اگر بطور
مداوم در معرض آفتاب قرار داشته باشیم ) لازم نیست حتما کرم ضد آفتاب قبلی از سطح
پوست شسته شود . میتوانیم کرم ضد آفتاب را روی قبلی بمالیم .

آیا مواجهه با لامپهای مهتابی احتیاج
به کرم ضدآفتاب دارد ؟
خیر
احتیاج ندارد . البته لامپهای مهتابی مقادیر ناچیزی از اشعه ماوراء بنفش تولید می کنند
. اما مطالعات علمی نشان داده مقدار این اشعه در طی هشت ساعت مواجهه مداوم مثلا در
محل کار معادل یک دقیقه مواجهه با آفتاب است . بنابراین نیازی به استفاده از کرم
ضدآفتاب در مواجهه با لامپهای مهتابی نیست .

آیا کرم ضدآفتاب رنگی بهتر است یا
ضدآفتاب بدون رنگ ؟
فرقی
ندارند . به سلیقه شما بستگی دارد . اگردوست داشته باشید می توانید ازرضدآفتاب
رنگی استفاده کنید . البته کسانی که دچارملاسما یا لک حاملگی هستند بهتر است
ازضدآفتابهای رنگی استفاده کنند . 

آیا مصرف ضدآفتاب در کنار ساحل با جاهای دیگر فرق می کند
؟
ماسه به میزان 25% وآب مواج به
میزان 5% نورخورشید را منعکس می کنند . بنابراین نورخورشید درکنارساحال بین 25 تا
30% شدیدتراست . لذا مصرف ضدآفتاب درکنارساحل اهمیت بیشتری دارد .

آیا مصرف کرم ضدآفتاب روی پوست اطراف
چشم اشکال دارد ؟
خیر
هیچ ایرادی ندارد . مالیدن ضدآفتاب روی پوست پلک تحتانی و اطراف چشم نه تنها ایراد
ندارد بلکه ضروری است . زیرا پوست دورچشم نازک بوده بیشتر درمعرض عوارض ناشی
ازآفتاب است . پوست پلک فوقانی نیاز به ضدآفتاب ندارد . برخی بدنبال مصرف ضدآفتاب در
پوست اطراف چشم دچار اشکریزش می شوند . اینها بهتر است از ضدآفتابهای فیزیکی
استفاده کنند .

 

 

/ 9 نظر / 62 بازدید
جهان

عالیه دکتر جان

رهگذر

سلام اقای دکتر .. من هرچند روز یه بار جوشهای سرسفید درمیارم که چرکی هستن و وقتی از بین میرن جاشون لک میمونه .. این لکه ها منو افسرده کردن .. الان یه مدته رژودرم استفاده میکنم بنظر میرسه کم کم داره تاثیر میزاره و لک ها از بین میرن ولی نمیدونم چیکار کنم که دیگه جوس درنیارم .. دکتر برام مجلول اریترومایسین تجویز کرد ولی تاثیر نداشت .. دوستم میگه این جوشها دارو داره یعنی قرصهایی هست که با خوردنش دیگه جوش درنمیاد .. میشه راهنماییم کنید ؟

رهگذر

سلام خیلی ممنونم که پاسخم رو دادید .. راستش من خیلی دورم از همدان و نمیتونم حضوری خدمت برسم اما از جوشم عکس گرفتم و اپلود کردم عکس سوم هم لکهایی هستش که جای جوش ها میمونه .. متاسفانه چند سال پیش بخاطر یکی دو تا لک افتاب بخاطر اینکه شهرمون متخصص پوست نداشت یه دکتر عمومی رفتم که هیدروکینون تجویز کرد ار اون موقع پوستم خیلی بدتر شد . الان هر جوشی دربیاریم جاش بصورت لک میمونه .. رژودرم رو هم برای لایه برداری پوست و از بین بردن این لک ها گرفتم چون قبلا الفاهیدروکسید 10 درصد استفاده کردم تاثیری نداشت بنظرتون رژودرم برای لایه برداری تاثیری نداره ؟ ممنونم http://upcity.ir/images2/54085104682488719487.jpg http://upcity.ir/images2/99385057080552196842.jpg http://upcity.ir/images2/31791626771903141568.jpg

رهگذر

فرستادم ..ممنون

اعظم فریادرس

سلام آقای دکتر.خسته نباشید. چندروزپیش روی پای چپم جوش های کهیرمانندی ظاهرشدوبعد از مدتی این جوش ها در بقیه اندام بدنم نیزنمایان شد ومن نگرانم ازعلائم بیماری خاصی باشد. لطفادراین باره راهنماییم کنید.متشکرم

تینو

سلام دکتر خال منو شما برداشتید پارسال الان مجددا ظاهر شده دلیلش چیه؟؟اگه مجددا لیزرشه برطرف میشه؟؟

تینو

یه چیز دیگه آقای دکتر میشه یه داروی قوی گیاهی یاشیمیایی واسه تقویت موی سر بگید چون موهای من خیلی کم تراکم طوری که تو اکثر نواحی سرم پوست سرم پیداست ونازک وضعیفه طوری که روی بالشم همیشه مو های ریخته شده ام رو میبینم من 23سالمه وهیچ مشکلی تیروییدی وغیره ندارم تو خانوادمم سابق کم مویی وکچلی نداریم خداروشکر خواهشا بگید چون خیلی رو اعصابمه

افسانه

عالی بود اقای دکتر-مطالبتان برای من جدید بود ممنون که کامل توضیح داده اید.میشه در مورد انتخاب spf منو راهنمایی کنید .تشکر

من زیر ضد آفتابم به خاطر قرمزیه پوستم و رگ هایی که معلومه چون پوستم سفید و نازکه پماد کالاندولا میزنم میخواستم بپرسم میشه به تمام صورت این پماد رو زد و همینطور دور چشم ها ؟؟؟؟؟؟ ممنون